Het hoe en waarom van een waardebepaling

Share Voor alles heeft onze maatschappij regels, normen, bepalingen. Zo ook voor de waarden van onze motoren. Er wordt een bepaalde afschrijving gehanteerd gebaseerd op de leeftijd van het voertuig. Op elke willekeurige dag kan men dus een waarde op je motor plakken.
Maar geen enkele regel bestaat zonder uitzonderingen. Motoren kunnen bijvoorbeeld met dure accessoires zijn uitgerust. Ook is het niet zo dat in de praktijk motoren altijd minder waard worden naarmate ze ouder worden. Wie de prijzen van klassiekers en oldtimers kent weet meteen waarop we hier doelen. En dan zijn er nog die motoren waarvan er slechts één exemplaar is gebouwd. Racemotoren bijvoorbeeld, of unieke specials…
Waarom het handig is om een waardebepaling van een motor te hebben? Wel, het kan heel handig zijn om bijvoorbeeld de reële vervangwaarde van je motor(en) in je brandverzekering te laten opnemen. Indien het voertuig geïmporteerd wordt is het ook nodig om – in verband met mogelijke invoerbelastingen – de huidige waarde te kennen. Maar ook in verband met huwelijkscontracten, erfenissen, scheidingen en andere gebeurtenissen in een mensenleven is het handig om de waarde van de zaken niet alleen te kennen maar ook officieel te laten registreren.
Allemaal goed en wel, kan je nu zeggen, maar waar kan ik terecht om de waarde van mijn motor(en) te laten bepalen? Wel, 't is natuurlijk niet zo dat instanties als verzekeringen en dergelijke genoegen nemen met de mening van de eerste de beste die even zijn blik over je motor(en) laat gaan. Ook daar bestaan natuurlijk regels, normen en bepalingen voor. We gingen op zoek naar personen die de benodigde geloofsbrieven op dat vlak konden voorleggen en kwamen uiteindelijk terecht bij Peter A. Struik, een Europees gecertificeerd, gerechtelijk beëdigd en geregistreerd taxateur voor auto's en motoren. Peter is een Nederlander die in België woont en sinds 1991 dit beroep uitoefent. Peter taxeert gemiddeld meer dan 800 voertuigen per jaar en is dus een uitstekende bron voor ons om aan de gezochte gegevens te geraken.
Op onze vraag waar Peter zijn expertise vandaan haalt komt meteen een antwoord dat niets aan twijfel overlaat. Peter heeft een loopbaan in de autowereld achter de rug die ronduit indrukwekkend is. Hij werkte als technisch medewerker bij onder andere Renault, Peugeot, Jeep-Nekaf, Volkswagen, Ford, Datsun-Nissan, Fiat, Honda, Fokker en Mercedes Benz. Daarnaast trad en treedt Peter sinds jaar en dag op als technisch commissaris op diverse circuits. Om beëdigd taxateur te worden diende hij daarnaast een uitgebreid technisch examen af te leggen betreft zowel auto's als motorfietsen. Een beperkte rechtenstudie met examen rondde zijn opleiding af. Een armlange lijst met referenties van getaxeerde voertuigen maken Peter's geloofspapieren af.
Op de vraag hoe zo'n waardebepaling tot stand komt antwoordt Peter dat hij eerst een gesprek heeft met de eigenaars over de geschiedenis van het voertuig. Bepaalde details kunnen de waarde gevoelig beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan voertuigen waarvan bewezen kan worden dat die aan bepaalde bekende mensen hebben toebehoord, racers die er wedstrijden mee hebben gewonnen et cetera.
Het papierwerk dat kan worden voorgelegd is ook belangrijk, evenals eventuele facturen van uitgevoerde werken. Daarna wordt het voertuig aan een grondige inspectiebeurt onderworpen. Zowel de technische als de esthetische staat wordt daarbij geregistreerd. Aan de hand van de aldus opgedane bevindingen wordt een compleet rapport over de constructie en de staat van het voertuig opgesteld en de waarde bepaald. Die waarde is zo berekend dat het bedrag voldoende is om het voertuig – in de staat waarin het zich bevindt ten tijde van de taxatie- te kunnen vervangen door een ander. De geldigheidsduur van dat rapport is beperkt tot X jaar. Dit om de eventuele achteruitgang van de staat van het voertuig objectief te kunnen weer geven.
Op die manier op de hoogte gesteld van de gang van zaken bij het taxeren van een voertuig staken we ons licht op bij onze verzekeringsmaatschappij. Die wist ons te vertellen dat het inderdaad een goed idee was om een klassieker, een oldtimer of een speciale motor te laten taxeren. Alhoewel het niet mogelijk is de waardebepaling in de BA polis te laten opnemen, is een taxatierapport wel een handig gegeven indien er een ongeval plaats vindt. Bij het opmaken van het schaderapport door een expert kan het als bewijsmateriaal dienen. Hetzelfde gaat op voor een claim voor de brandverzekering. Ronduit jammer is het dat de waardebepaling niet in de verzekeringspolis kan worden opgenomen. In Nederland kan dat wel, hetgeen- als er iets gebeurt- voor veel meer zekerheid zorgt. Het Verenigd Europa? Op dat vlak nog lang niet in zicht blijkbaar?!