Bandenspanning en profieldiepte

Share

Bridgestone heeft als bandenmerk niet alleen een imago als vernieuwer in de motorwereld. Het merk draagt ook de veiligheid van de motorrijder hoog in zijn vaandel. In samenwerking met M.A.G. heeft Bridgestone dan ook het afgelopen jaar in België onderzoek verricht naar de staat van de banden bij motorrijders. Met opmerkelijke resultaten mag wel gesteld worden.
Wetgeving De Belgische wetgeving stelt dat motorbanden een minimum profieldiepte van 1,6 millimeter moeten hebben. Vermits de bandenfabrikanten de veiligheidgrens van de profieldiepte op 0,8 millimeter vastleggen, heerst er dan ook nogal wat verwarring bij de motorrijders over wat betreft de aan te houden minimum profieldiepte. Over de bandenspanning zwijgt het verkeerswetboek en dat terwijl het minstens even belangrijk is, wil men veilig met een motor aan het verkeer kunnen deelnemen. Met een niet correcte bandenspanning boet elke motorfiets aan stabiliteit, wendbaarheid en remkracht in. Bovendien speelt de bandenspanning ook een zeer grote rol in het brandstofverbruik, de levensduur van de banden en het comfort van de motorrijder. Studies hebben bijvoorbeeld uitgewezen dat indien de bandendruk 25% lager ligt dan vereist de levensduur van die band met 55% terugloopt. Om maar aan te geven dat er met het controleren van de bandenspanning geld te verdienen valt!
De metingen die vorig jaar werden uitgevoerd op diverse plaatsen lieten Bridgestone toe om de gegevens van 496 motoren in kaart te brengen. Maar liefst 15% daarvan bleek op weg te zijn met banden die de minimum profieldiepte van 1,6 millimeter niet haalden. Afgaande op de slijtgrens die bandenfabrikanten stellen, was er zelfs nog een en ander duidelijk niet in orde. 9% van de gemeten voorbanden haalden deze norm niet en 10% van de achterbanden al evenmin. Op gebied van bandenspanning zijn de resultaten nog schrijnender. Slechts 4,4% van de in totaal 447 gecontroleerde motoren stond zowel voor- als achteraan op de voorgeschreven bandendruk. Een derde stond vooraan op een te hoge bandenspanning en bij een kwart van de gevallen was ook de bandenspanning achteraan veel te hoog. Minstens even opvallend is het aantal gevallen waarbij een te lage bandenspanning werd gemeten. Een verbijsterende 64% van de motoren stond achteraan op een te lage bandenspanning en bij 50% stond de voorband eveneens op een te lage spanning. Dat de gemiddelde motorrijder niet wakker ligt van de bandenspanning op zijn motor blijkt duidelijk uit de verzamelde cijfers. Helemaal hallucinant wordt het wanneer de uitersten die gemeten werden aan bod komen. De laagst gemeten bandendruk was 0,7 bar terwijl de hoogst gemeten waarde niet minder was dan 4,9 bar! Bridgestone maakt bij de gemeten waarden de kanttekening dat een iets lagere bandenspanning in sommige gevallen voor een iets betere grip kan zorgen. De maximaal toegelaten afwijking op de optimale bandendruk zou 0,3 bar bedragen.
Om nog meer data te vergaren en eventuele evoluties in kaart te kunnen brengen, zal Bridgestone samen met M.A.G. ook dit jaar op diverse plaatsen bandenmetingen uitvoeren. Dat gebeurt onder andere op 25 april op De dag van de Motor te Bevekom, op 25 april op de Bingorun in Lebbeke, op 2 en 16 mei ter gelegenheid van de Politiedag te Antwerpen, op 22 mei op de Dag van de Veiligheid in de ateliers van Bikeparts te Grembergen en op 23 mei op dezelfde locatie ter gelegenheid van de GSX-R Contest. Je kunt natuurlijk ook nu al even je bandenspanning nameten. Aan elk pompstation staat een bandenpompinstallatie gratis voor iedereen ter beschikking.