Fabrieksbezoek Champion Motor Oil.

Share


Sta je er even bij stil dan besef je pas hoe belangrijk olie wel is in de motorwereld. Zonder olie draait bijvoorbeeld elke motor in de soep, werken de remmen niet en is er van dempen helemaal geen sprake bij de veersystemen. Des te vreemder is het dat er over het fabricageproces van olie slechts weinig bekend is bij de modale motorrijder; meer zelfs, slechts weinig verslaggevers van de gespecialiseerde pers hebben ooit de kans gekregen een blik in de keuken te werpen waar het o zo belangrijke goedje gemaakt wordt. We prezen ons dan ook gelukkig toen we door Bike Design, de Belgische verdeler van Champion Motor Oil, uitgenodigd werden voor een fabrieksbezoek. Wie denkt dat we daarvoor een verre reis dienden te maken slaat de bal mis: Champion Motor Oil is namelijk een op en top Belgisch product dat in Hemiksem, in de buurt van Antwerpen, gemaakt wordt.
Het terrein staat vol gebouwen en opslagtanks maar toch vinden we gemakkelijk de ontvangstruimte waar we verwacht worden. We ontmoeten er Willy Vantichelen, de marketing man van het bedrijf en enkele van de technisch- en commercieel verantwoordelijken van de Champion Motor Oil, Dirk Geerinck van Bike Design en collega's van de gespecialiseerd motorpers. Na een welkomstwoord en een koffie krijgen we eerst een kort overzicht van welke producten Champion Motor Oil allemaal in zijn gamma heeft. Dat blijken er veel te zijn want naast motoroliën voor zowel twee- als viertaktmotoren bevat het aanbod ook vorkolie, remolie en diverse andere smeermiddelen waardoor het aanbod zonder meer compleet is voor de motorindustrie en de eindverbruikers. Daarna willen de mensen van Champion Motor Oil blijkbaar meteen een groot misverstand uit de weg ruimen dat nog steeds heerst: namelijk dat motorolie die gemaakt is voor een automobielkrachtbron ook geschikt zou zijn om de motor van een motorfiets te smeren. De argumenten die men daarbij aanhaalt houden steek: een motorfietskrachtbron maakt veel meer toeren dan een automotorblok en een motor van een motorfiets heeft ook een veel hoger litervermogen en wordt daardoor zowel thermisch als mechanisch zwaarder belast dan een krachtbron van een auto. Alsof dat nog niet genoeg is hebben de meeste motorfietsen een natte koppeling die in rechtstreeks contact staat met de motorolie. Bij het gebruik van olie die voor de automobielindustrie is ontwikkeld is het niet ondenkbaar dat die koppeling gaat slippen omdat die olie een andere samenstelling heeft. Met andere woorden: wie olie in zijn motorfiets gebruikt die ontwikkeld is voor een automobielkrachtbron zoekt –zelfs al heeft die motor een droge koppeling- om problemen, en zal de levensduur van zijn motorblok gevoelig verkort zien terwijl de krachtbron nooit optimaal zal presteren.
Na deze uiteenzetting, die heel terecht onder de aandacht werd gebracht, trekt het gezelschap erop uit om het fabricageproces van dichtbij te bekijken. Onze tocht begint in de opslagruimte van de ruwe bestanddelen. We staan oog in oog met een lange rij van opslagsilo's die elk een ander product bevatten. Philippe De Ridder, de technische man die de rondleiding voor zijn rekening neemt, geeft ons tekst en uitleg en zo komen we te weten dat er voor elke oliesoort en kwaliteit aparte basiscomponenten worden aangekocht. Die componenten worden naargelang het beoogde product in nauwkeurig afgemeten hoeveelheden samengevoegd tot het beoogde product wordt bereikt. Het spreekt vanzelf dat de exacte samenstelling van al die producten voor de buitenwereld een goed bewaard geheim blijft en dat de gebuikte verhoudingen heel belangrijk en al even grote fabrieksgeheimen zijn. Op de keper beschouwd kan men stellen dat een kwaliteitsolie construeren sterke gelijkenissen vertoont met het maken van een cocktail of het bereiden van een gerecht. Niet alleen de juiste basiscomponenten dienen aanwezig te zijn maar ook dienen die wat betreft hoeveelheden in de juiste verhoudingen tot elkaar te staan. Bovendien dienen alle ingrediënten van de beste kwaliteit te zijn om het beoogde resultaat te kunnen garanderen. Ook moet de kwaliteit van het eindproduct constant zijn. Om dat laatste te kunnen bewerkstelligen worden de aangeleverde basisproducten in het labo constant gecontroleerd en hetzelfde geldt voor het eindproduct terwijl er ook tijdens het productieproces de nodige controles worden uitgevoerd. Dat controlesysteem is natuurlijk een dure aangelegenheid, maar bij Champion Motor Oil gaat men er vanuit dat wie het beste wil bereiken daar nu eenmaal de nodige inspanningen moet voor doen. Vanaf de opslagsilo's volgen we de leidingen die de basisproducten naar de hal voeren waar ze worden vermengd net voor ze in vaten afgevuld worden. Het valt er ons op dat die hal smetteloos proper is en er totaal geen oliedampen hangen. Het mengen en afvullen gebeurt dan ook heel secuur en is voor het grootste deel geautomatiseerd. Elk vat wordt door een transportband onder de vulinstallatie gebracht en gevuld met de exacte hoeveelheid olie. Het gezamenlijke gewicht van de verpakking en de olie bepaald wanneer de kraan automatisch wordt dichtgedraaid. Op die manier garandeert het bedrijf dat elk vat de juiste hoeveelheid smeermiddel bevat en dat is zeker niet onbelangrijk zowel voor de klant als voor het bedrijf waar dagelijks ettelijke vaten de transportband verlaten op weg naar hun taak in de wereld.
Champion Motor Oil wordt niet alleen in vaten verkocht van verschillende grootten; ook in kleinere verpakkingen bereikt het product de eindklant. Dat zien we in een andere hal waar kunststof verpakkingen worden gevuld. Eindeloze rijen bussen met allemaal hun eigen formaat, kleur en vorm worden er aan de lopende band gevuld door speciaal geconstrueerde machines. Wat ons opvalt is dat geen enkele bus tijdens dat proces aan de buitenkant besmeurd geraakt met olie, ook al is het tempo waarmee alles in zijn werk gaat beslist niet traag. Als we daarover onze verbazing uitdrukken krijgen we te horen dat de vulmachines zodanig geconstrueerd zijn dat dit onmogelijk is. Computers zorgen dat elke bus exact de juiste hoeveelheid product ontvangt op het juiste ogenblik en door diverse slimme handelingen van de machine voor, tijdens en na het eigenlijke vulproces blijft alles netjes onder controle. Geloof ons, het lijkt allemaal heel simpel en voor de hand liggend maar als je weet wat daarvoor nodig is sta je toch in bewondering voor de netheid en stiptheid waarmee alles gebeurt.
De afgevulde bussen worden daarna door een andere machine van een afsluitdop voorzien, belanden in kartonnen dozen en die dozen komen daarna op een pallet te staan om tot een geheel verpakt te worden. Een printer drukt onderweg nog de nodige tekst op de doos zodat men altijd haarfijn weet wat die bevat. De paletten worden vervolgens naar het pakhuis overgebracht en netjes soort bij soort op stevige rekken opgeslagen. Wanneer we dat pakhuis bezoeken staan we er verbaasd over de hoeveelheid en de diversheid van de producten die er opgeslagen zijn. Huizenhoog zijn de rekken, ze zijn stratenlang en tot barstens toe gevuld, en toch roteert deze voorraad in minder dan twee weken. Met andere woorden verzend Champion Motor Oil in twee weken tijd de integrale voorraad die we er zien naar alle hoeken van de wereld. Nu pas dringt het tot ons door welke hoeveelheid smeermiddels er nodig is om deze wereld te laten draaien.
We verlaten de opslagplaats van de afgewerkte producten door de stockage ruimte van de lege verpakkingen en daar blijkt dat het bedrijf ook producten maakt en afvult voor andere spelers in de olieindustrie. Namen kunnen we hier niet noemen, maar neem het van ons aan dat enkele daarvan klinken als een bel in de auto- en motorwereld. Nog maar eens een bewijs dat Wolf Oil Corporation een gevestigde waarde is in deze industrietak.
Het gezelschap richt zijn schreden vervolgens naar een laag gebouw dat overschaduwd wordt door de contouren van hogere gebouwen en opslagsilo's maar daarom niet minder belangrijk is. We betreden namelijk het labo waar alle componenten en eindproducten constant beproefd worden. Dat labo is een heel belangrijke eenheid binnen het bedrijf want op die manier kan het niet alleen snel en accuraat de nodige kwaliteitscontroles uitvoeren maar de producten ook testen op andere vlakken en nieuwe formules uitproberen. Daarnaast is men er ook in staat om analyses uit te voeren op gebruikte olie waardoor niet alleen de duurzaamheid van het product kan aangetoond worden maar ook de staat van de motor waarin het gebruikt is kan worden geverifieerd. Slechts een kleine hoeveelheid van het product is daarvoor nodig want het labo beschikt -onder andere- over de modernste viscositeitmeters en een peperdure machine die door straling meet welke stoffen en mineralen de gebruikte olie bevat.
Nog onder de indruk van wat we allemaal gezien hebben lopen we terug naar de ontvangstruimte waar de rondleiding begon. Nu pas valt het ons op hoe groot het terrein wel is waar de diverse hallen en opslagsilo's hun plaatsje vonden. Terwijl we onderweg zijn stellen we enkele vragen die spontaan tijdens het fabrieksbezoek in ons zijn opgeborreld. Zo informeren we even over wie nu eigenlijk de smeerintervallen bepaald. Dat blijkt de constructeur te zijn van het voertuig en niet de olieproducent en dat is bij nader inzien voor de hand liggend. De constructeur bepaald tenslotte welke soort, kwaliteit en hoeveelheid olie er gebruikt dient te worden aan de hand van de belastingen en prestaties die zijn voertuig moet kunnen leveren zonder dat het te snel gaat slijten of stuk gaat. Op de vraag of er van overheidswege in de toekomst misschien -om milieuredenen- zal op aangestuurd worden dat motorolie een langere levensduur moet hebben krijgen we een ontkennend antwoord. Zolang de recyclage van gebruikte olie op een verantwoorde manier geschied, is daar geen reden toe. Bovendien wordt er slechts 1% van de opgepompte ruwe olie gebruikt om de olie- en smeerindrustrie van de nodige grondstoffen te voorzien waardoor een mogelijke schaarste aan ruwe grondstof zich in deze industrie zich zo goed als nooit laat voelen. Om Champion Motor Oil te vervaardigen wordt trouwens nooit gebruik gemaakt van recyclagegrondstoffen omdat die de kwaliteit van het eindproduct omlaag halen en dat wil je als fabrikant van kwaliteitsproducten natuurlijk kost wat kost vermijden. Terug in de ontvangstruimte aangekomen kaarten we bij een natje en een droogje even na over het fabrieksbezoek en nemen ook de gelegenheid te baat om de vraag te stellen waar elke eindverbruiker mee zit, namelijk waar dien je op te letten om je motor in topconditie te houden waar het olieproducten betreft. Het antwoord dat de specialisten van Champion Motor Oil ons daarop gaven komt kort samengevat op het volgende neer: *Zie er steeds op toe dat het voorgeschreven hoeveelheid olie inderdaad aanwezig is in het voertuig. *Gebruik steeds de oliekwaliteit die de fabrikant van het voertuig voorschrijft. *Vervang de olie op de door de fabrikant van het voertuig vastgestelde tijdstippen. *Gebruik steeds olie die speciaal voor een motorfiets is ontworpen; olie die geschikt is voor een autokrachtbron is totaal ongeschikt voor het gebruik in een motorfiets, ook al heeft die een droge koppeling. *Respecteer de handelingen die voorgeschreven zijn door de fabrikant bij het vervangen van de olie. *Vermijd het gebruik van olie die ouder is dan 2 jaar omdat mogelijks bepaalde componenten dan niet meer perfect homogeen in de olie voorkomen. *Ook gaven ze ons nog de raad mee om enkel olie te kopen van een bekend merk, bij voorkeur die van Champion Motor Oil… en vooral dat laatste hadden we niet anders verwacht! Wie meer wil weten over Champion Motor Oil kan daarvoor terecht op de website van Wolf Oil Corporation op het adres www.wolfoil.com , je vindt er zelfs de technische fiches van hun producten waardoor je exact weet welk product er voor welke toepassing geschikt is.