Nieuwe verkeersregels vanaf 1 September 2011

Share Op 20 juni verscheen in het Staatsblad het druk besproken Koninklijk Besluit van 11 juni dat de wetgeving in verband met motoren per 1 september 2011 aanpast. En dat op verschillende, bijzondere punten.
Diverse organisaties en individuen hebben deze aanpassingen al voor ze goed en wel op papier stonden gehekeld, vergruisd en als larie en apekool afgedaan. Wie een beetje gezond verstand heeft en leest waar het allemaal op neerkomt, kan echter niet anders dan tot de conclusie komen dat één en ander niet meer dan logisch is. Bovendien leggen de aanpassingen zeker niet alleen beperkingen op in verband met het motor- en scootergebruik. Wel een teken aan de wand is het nieuwe verkeersbord dat het gebruik ban quads aan banden legt. Maar na het precedent in Antwerpen zat het er gewoon in dat het ooit zover zou komen. En dat valt alleen maar te betreuren. Beschermende kledij Was voorheen enkel het dragen van een valhelm verplicht, vanaf 1 september moet iedereen die op een motorfiets of scooter zit daarnaast ook handschoenen, een jas met lange mouwen en een lange broek of een overall, alsook laarzen of bottines die de enkels beschermen dragen. De vrijstelling van de draagplicht van de valhelm voor de postbodes komt te vervallen. Filerijden verder gereglementeerd Het rijden tussen twee rijstroken of files, of die nu rijden of stilstaan, wordt niet als inhalen beschouwd. De motorrijder mag in die gevallen dus tussen de files door rijden maar moet zich aan twee regels houden. Hij mag nooit sneller dan 50 kilometer per uur en zijn snelheid mag nooit meer dan 20 kilometer per uur verschillen met die van het andere verkeer. Op autosnelwegen en autowegen moet tussen de twee meest links gelegen rijstroken worden gereden. Dit inhaalmanoeuvre is echter niet toegestaan als de omstandigheden beschreven in artikel 17.2,5° van toepassing zijn. Naderen van oversteekpunten, kruispunten etc. Parkeren op voetpaden en verhoogde bermen Motorfietsen mogen (eindelijk!) op de voetpaden worden geparkeerd en, binnen de bebouwde kom, op de verhoogde bermen worden opgesteld, zonder het verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken en op voorwaarde dat een begaanbare strook van ten minste 1,50 meter vrij gelaten wordt. Daarmee is komaf gemaakt met het oude zeer dat er veel te weinig specifieke motorparkeerplaatsen in de grootsteden voorhanden zijn. Bijzondere overrijdbare bedding/busstrook Busstroken en bijzondere overrijdbare beddingen mogen nu ook gevolgd worden door fietsers, bromfietsers, motorfietsers en gewone autobussen/cars op voorwaarde dat dit door midden van verkeersborden is aangegeven. Bromfietsers die de bijzondere overrijdbare bedding mogen volgen moeten achter elkaar rijden. Trikes wel toegelaten op auto(snel)wegen Werden vroeger driewielers met motor zonder passagiersruimte en met een ledige massa van niet meer dan 400 kg niet op autosnelwegen en autowegen toegelaten, dat mag met ingang van 1 september 2011 nu wel. Met andere woorden de trikes zullen dan op de snel- en autowegen mogen rijden, net als gewone wagens en motoren dat doen. Vervoeren van kinderen Kinderen onder de drie jaar mogen niet vervoerd worden op tweewielige bromfietsen, scooters, motorfietsen en motorscooters. Kinderen van 3 jaar of meer en minder dan 8 jaar mogen op een scooter of motorfiets vervoerd worden als de cilinderinhoud van die voertuigen niet meer is dan 125cc. Ze moeten bovendien in een geschikt kinderbeveiligingssysteem worden vastgezet. Met andere woorden: specifiek daartoe geschikte zitjes zullen verplicht worden. Vanaf de leeftijd van acht jaar mag iedereen als passagier op een motor of motorscooter zonder cilinderinhoudbeperking worden vervoerd. Voeten op de steunen! Bestuurders en passagiers van drie- en vierwielers met motor moeten met beide voeten op de voetsteunen zitten. Amazonezit is niet meer toegestaan. Trekken van aanhangwagens Motorfietsen met zijspanwagen mogen een aanhanger trekken. De voorwaarde is evenwel dat het zijspanwiel geremd is. Het verbod voor drie- en vierwielige bromfietsen om een aanhangwagen te trekken blijft van kracht. Verbodsbord C6 voor quads Er is een nieuw verbodsbord op komst. De omschrijving is duidelijk "Verboden toegang voor bestuurders van motorvoertuigen met vier wielen, geconstrueerd voor onverhard terrein, met een open carrosserie, een stuur als op een motorfiets en een zadel.". Inderdaad, er is geen rook zonder vuur; het ziet ernaar uit dat hier en daar de quad als vervoersmiddel verbannen zal worden. Democratisch? Rechtvaardig? Zeer zeker niet! Het volgende wat men doet is misschien wel die grote 4x4 wagens uit de steden bannen?!