Lazer Lumino visier testverslag

Share Lazer Helmets heeft de eer de eerste - en tot nu toe enige - helmenfabrikant te zijn die met een fotochroom vizier op de markt is gekomen. Dat vizier, dat de naam Lumino meekreeg, maakt de keuze tussen het monteren van een helder en een deels verduisterd vizier geheel overbodig.
Ook hoeft men geen beroep meer te doen op een opklapbaar geïntegreerd zonnevizier, want het speciale aan dat Lumino-vizier is dat het zich wat betreft zonbescherming automatisch aanpast aan de omstandigheden van het moment. En dat zonder tussenkomst van zowel extra energie als menselijke bemoeienissen. Het bovenstaande doet wellicht een belletje rinkelen; inderdaad het is dezelfde technologie die wordt gebruikt bij dure brillen die nu zijn weg naar de motorwereld heeft gevonden. Wat nog maar eens bewijst dat de motorindustrie op gebied van technologie niets te leren heeft van de autowereld. Bij ons weten is nog steeds geen enkele wagen uitgerust met fotochromietechnologie, terwijl dat voor sommige toepassingen zeker geen slecht idee zou zijn.
Maar dat terzijde. Het Lumino-vizier werkt dus wel met deze hoogstaande technologie. Onder de invloed van de UV-stralen past de helderheid van het vizier zich automatisch en constant aan aan de lichtintensiteit van de omgeving. De lichtdoorlatendheid van het Lumino-vizier varieert van 87 tot 20 procent. Met andere woorden, het Lumino-vizier voldoet zowel in het pikdonker als onder een stralende, intens schijnende zon. Hoe dat mogelijk is? Wel, om dat te begrijpen moeten we jullie een stukje over de fotochromietechniek vertellen. Bij het maken van het Lumino-vizier integreert men een speciale laag in het geheel. Die laag gaat chemisch reageren eenmaal ze wordt blootgesteld aan ultraviolet licht. Het gevolg is dat de laag minder licht gaat doorlaten. Vermindert de intensiteit van de ultraviolet stralen dan wordt de lichtdoorlatendheid terug groter. Het proces van meer of minder licht doorlaten is bijgevolg niet alleen omkeerbaar maar ook oneindig. En dat terwijl er geen bijkomende energie voor nodig is, laat staan dat de mens handelingen moet verrichten om dit "wonder" te doen voltrekken. Opmerkelijk is niet alleen dat dit fenomeen al in 1880 werd ontdekt, maar ook dat de toepassingen die ermee mogelijk zijn zelfs vandaag de dag nog maar met mondjesmaat tot onze leefwereld zijn doorgedrongen. Veel meer dan toepassingen in de optiekwereld komt men dagelijks niet tegen. Tot nu toe tenminste, want Lazer Helmets verrichtte baanbrekend werk dat nu zijn vruchten afwerpt. Om de impact van het Lumino-vizier op motorrijden te testen monteerden we er eentje op de Lazer Osprey Super Sport. Het origineel gemonteerde vizier kwam zodoende in de fraaie tas terecht waarin het Lumino-vizier geleverd wordt.
Toen we met de aldus uitgeruste helm de baan opgingen werden we in eerste instantie een beetje teleurgesteld. Ondanks het feit dat de zon fel scheen, leek het er vanachter het Lumino-vizier niet echt op dat dit spectaculair verduisterde. Het zicht op de weg bleef op het gevoel af beoordeeld bijna onveranderd klaar en duidelijk. Met andere woorden, we merkten nauwelijks verandering op aan het beeld waarmee de omgeving zich aan ons toonde. Tot we na verloop van tijd stil kwamen te staan en het vizier opklapten. Knipperend met de ogen tegen het felle zonlicht realiseerden we ons pas dan hoe groot de ronduit positieve invloed van het Lumino-vizier wel was. Ook viel ons dan pas op hoe de verkleuring van het vizier ongemerkt in zijn werk was gegaan. Door heel geleidelijk maar toch afdoende snel te verduisteren leek het alsof de intensiteit van het zonlicht geen invloed had gehad op ons waarnemingsvermogen. Het tegendeel was daarentegen overduidelijk waar. Vertrekken onder een stralende zon en aankomen onder een donker makend wolkendek, in België zijn we dat gewoon. Met het Lumino-vizier word je al rijdend nauwelijks deze veranderingen gewaar, want steeds werkt het als een zachte bril die de ogen beschermt en dus het waarnemingsvermogen gevoelig verhoogt. Geen knipperen meer tegen de zon, geen ogen meer die zich onder de invloed van te veel licht tot streepjes moeten vernauwen. In donkere omstandigheden wordt het zicht niet belemmerd door een (te) donker vizier. Met een verduistering van slechts 20 procent worden de ogen niet op de proef gesteld eens de hoeveelheid zonlicht drastisch is afgenomen.
Het resultaat is niet alleen dat het gezichtsvermogen van de gebruiker te allen tijde optimaal blijft doordat overmatig licht en UV-stralen geblokkeerd worden. Ook alle vormen van schittering worden namelijk door het Lumino-vizier verminderd. Zonlicht dat weerkaatst kan heel sterk en zeer plots het zicht belemmeren, wat uiteindelijk tot ongevallen kan leiden. Met het Lumino-vizier wordt de kans daarop dus duidelijk kleiner... De vrees dat een andere gevaarlijke situatie zich onder het rijden met het Lumino-vizier zou kunnen voordoen, bleek ongegrond. Vanuit fel zonlicht een tunnel binnenrijden én het gezichtsveld behouden bleek gewoon perfect mogelijk te zijn. De uitgekiende verhouding tussen de sterkte van het UV-licht en de mate van verduistering maakte dat zelfs die omstandigheid geen roet in het eten kwam gooien. Daarbij komt nog dat de verduistering snel vermindert indien er geen UV-stralen meer in het spel zijn. Je vraagt je af waarom niemand eerder met deze oplossing op de proppen is gekomen?! Leuk is bovendien dat de ogen minder vermoeid geraken, ook bij langere ritten. En dat is ook logisch; ze moeten veel minder variaties in belichting verwerken en dus minder frequent hun diafragma bijstellen. En dat scheelt aan het eind van de dag een slok op de borrel, zowel voor een jeugdige als een al wat meer ervaren motorrijder.
Het Lumino-vizier, dat op gebied van optische kwaliteiten aan de categorie 3 van de Europese normen voldoet, is naar onze mening een grote stap vooruit op gebied van comfort en veiligheid in de motorindustrie. Niet alleen zorgt het voor een optimaal gezichtsveld tijdens heel uiteenlopende omstandigheden (de premontage van een Pinlock-vizier is ook al voorzien), het maakt ook dat de helmschalen beter kunnen geconstrueerd worden. De plaats waar een binnenvizier in het interieur van de helm wordt opgeslagen betekent namelijk een gevoelige vermindering van de bescherming die de drager van de helm geboden wordt. Iets wat door de homologatienormen niet aangegeven wordt, aangezien op die plaats geen testen worden gedaan. Onbegrijpelijk, maar dat is nu eenmaal de huidige situatie… Gezien de onverdeeld positieve eigenschappen van het Lumino-vizier zou men zich normaliter aan een gepeperd prijskaartje mogen verwachten. Nu, de prijs van 129 euro is op zich natuurlijk niet niks. Maar de soep wordt gelukkig maar zelden zo warm gegeten als die op tafel komt. Een eenvoudig rekensommetje leert ons dat twee normale Lazer-vizieren samen - een helder en een gekleurd - 116 euro kosten. Als men alle bijkomende voordelen voor zichzelf op een rijtje zet, en oog heeft voor het overduidelijke veiligheidsaspect, dan is die prijs van 129 euro ineens niet meer dan verantwoord te noemen. Het minder vrolijke nieuws over de Lumino-vizieren hebben we bewust tot het laatst gehouden. Ze zijn namelijk alleen monteerbaar op Lazer-helmen van het type Monaco, Kite, Falcon, Osprey en Kestrel. En daar is natuurlijk helemaal niets mis mee; we hadden enkel graag gezien dat deze techniek algemeen toegepast gaat worden… Meer info over Lazer producten vind je op de website van de importeur www.fersie.be